Om senteret

Ordningen med visningssentere

Vi ved Arctic Salmon Center er primært fokusert på å kunne vise frem den norske havbruksnæringen på en mest mulig balansert måte, men også å bidra til aktivitet i lokalsamfunnet og til at flere turister og besøkende legger turen til Hamarøy og Skutvik.

Arctic Salmon Center er finansiert gjennom ordningen med visningstillatelser. Dette er en type tillatelser som innvilges vederlagsfritt av Fiskeridirektoratet, som et tiltak for å øke kunnskapen om akvakultur hos folk flest. Visningstillatelser innvilges gjennom en søknadsordning, og vilkårene for å få tildelt en slik visningstillatelse er strenge.