Aktiviteter

Visningskorridor

I visningskorridoren kan man lære om hvordan moderne fiskeoppdrett fungerer, hvilke utfordringer næringen møter i dag og de teknologiske løsningene som utvikles for å gjøre oppdrettsindustrien mer effektiv og bærekraftig.